1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino ZazieWorld (v nadaljevanju: »spletna trgovina«) upravlja Zazie, Mojca Bravničar s.p. (v nadaljevanju »trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.
2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:

    podatki o identiteti trgovca (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
    kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
    informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami;
    informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
    način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
    informacije o načinu plačila;
    podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
    informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
    informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
    informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike z uporabniki.
3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je 5 do 8 dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje.

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

    osebno v našem ateljeju, v tem primeru se ne plača poštnih stroškov;
    po pošti, v tem primeru se plačajo poštni stroški.
4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

    -- z gotovino ali plačilno oziroma kreditno kartico (Eurocard/Mastercard in Visa) ob osebnem      prevzemu v ateljeju;
    -- s spletno storitvijo PayPal;
    -- z vnaprejšnim nakazilom kupnine na transakcijski račun trgovca po izdelani ponudbi oz. predračunu.

5. Cene

Vse cene v naši spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave.
6. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:

    prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun;
    iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
    izbor izdelka za nakup;
    dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
    pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini;
    izbor načina prevzema;
    izbor načina plačila;
    pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
    potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

    vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
    vidi in pregleda ceno posameznega izdelka;
    odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

    spreminja izbrani način prevzema ali dostave;
    spreminja izbrani način plačila ter
    pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 8 ur od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ob potrditvi naročila trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.
7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za kupca.
8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@zazie.si, sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov trgovcu v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov trgovcu.

Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti trgovcu nepoškodovane, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini.

Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri podjetju, ki je dostavilo blago.

Za vrnjene izdelke trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon, morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska izvrši trgovec na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca). Koriščeni darilni bon trgovec vrne v obliki dobropisa.
9. Odpoved odgovornosti

Storjeno je bilo vse, kar je v naših močeh, da fotografije izdelkov v naši spletni trgovini predstavljajo čim bolj verodostojne reprodukcije naših originalnih izdelkov. Prosimo, upoštevajte možnost, da prikazana barva na vašem zaslonu malenkostno odstopa od resnične barve izdelka.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo pošto v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj s Pošto Slovenije poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.
10. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Partner trgovca za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije. Dostavni roki so poadni kot približek in jih prosim ne jemljite kot zagotovila.
11. Varnost osebnih podatkov

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Trgovec v te namene uporablja protokole SSL in TSL, črka "s" v besedi "https://" pomeni varnost ("secure").
12. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.
13. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je v celoti dostopna na naslovu: https://zazie.si/en/content/6-politika-zasebnosti
14. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na trgovca.
15. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, na katero se v primeru težav uporabnik (kupec)  lahko obrne po elektronski pošti. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@zazie.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) trgovec obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu s tem zakonom.
16. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine ZazieWorld, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani https://zazie.si. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo trgovcu sporoči preklic.