Uporaba internetnih strani ZazieWorld (https://zazie.si, ki jih upravlja Zazie, Mojca Bravničar s.p.) je možna brez kakršnih koli navedb osebnih podatkov; če pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi uporabljati posebne storitve naših spletnih strani, bi lahko obdelava osebnih podatkov postala nujna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in ni zakonske podlage za takšno obdelavo, na splošno pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, elektronski naslov ali telefonska številka posameznika, mora biti vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z varstvom podatkov za posamezno državo. Naše podjetje želi s to izjavo o varstvu podatkov obvestiti širšo javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, s to izjavo o varstvu podatkov obveščeni o svojih pravicah.

Kot upravljavec je Zazie izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev najbolj popolne zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tej spletni strani. Vendar pa imajo lahko internetni prenosi podatkov varnostne vrzeli, zato absolutna zaščita ni mogoča. Zaradi tega lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, svoje podatke sporoči nadomestnimi sredstvi, npr. po telefonu.
1. Splošne določbe

Izjava o varstvu podatkov Zazie temelji na pogojih, ki jih uporablja evropski zakonodajalec za sprejetje Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti čitljiva in razumljiva tako za širšo javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, bi najprej želeli razložiti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo naslednje izraze:

    a) Osebni podatki

    Osebni podatki pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo ("posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki"). Fizična oseba, ki jo je mogoče prepoznati, je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti glede na identifikator, kot so ime, elektronski naslov, podatki o lokaciji, IP naslov ali več drugih dejavnikov, značilnih za fizične osebe.

    b) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (obiskovalec)

    Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka identificirana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec, odgovoren za obdelavo.

    c) Predelava

    Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvaja na osebnih podatkih ali na naborih osebnih podatkov, ne glede na to, ali z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagoditev ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali kako drugače dostopnost, poravnava ali kombinacija, omejitev, izbris ali uničenje.

    d) Omejitev obdelave

    Omejevanje obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove obdelave v prihodnosti.

    e) Profiliranje

    Profiliranje pomeni vsako obliko samodejne obdelave osebnih podatkov, ki sestoji iz uporabe osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov fizične osebe, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov, ki zadevajo uspešnost te fizične osebe pri delu, ekonomski položaj, zdravje, osebne želje , interesi, zanesljivost, vedenje, lokacija ali gibanja.

    f) Psevdonimizacija

    Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov ni mogoče več pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se takšni dodatni podatki hranijo ločeno in so podvrženi tehničnim in organizacijskim ukrepom za zagotovitev da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

    g) Nadzornik ali nadzorni organ, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov

    Nadzornik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in načine obdelave osebnih podatkov. Pposebna merila za njegovo imenovanje določijo pravo Unije ali zakonodaja držav članic.

    h) Obdelovalec

    Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

    i) Prejemnik

    Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu z zakonodajo EU ali državami članicami, ne štejejo za prejemnike; obdelava teh podatkov s strani teh javnih organov mora biti v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov v skladu z nameni obdelave.

    j) Tretja oseba

    Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pod neposrednim pooblastilom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

    k) Soglasje

    Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako prosto dano, točno določeno, informirano in nedvoumno navajanje želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim z izjavo ali z jasnim pritrdilnim dejanjem izraža strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj oziroma njo.
2. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb v zvezi z varstvom podatkov je:

Zazie, Mojca Bravničar s.p.
Postojnska ulica 11
SI-1000 Ljubljana
Slovenija, EU

E-pošta: info [afna] zazie [pika] si

Spletna stran: https://zazie.si
3. Piškotki

Spletne strani ZazieWorld uporabljajo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki se shranjujejo v računalniku prek internetnega brskalnika.

Veliko spletnih strani in strežnikov uporablja piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavljen je iz znakovnega niza, s pomočjo katerega lahko spletne strani in strežnike dodelimo določenemu internetnemu brskalniku, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posamezni brskalnik danega uporabnika od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Z edinstvenim ID-jem piškotka lahko prepoznamo določen internetni brskalnik.

Z uporabo piškotkov lahko ZazieWorld uporabnikom tega spletnega mesta zagotovi uporabnikom prijaznejše storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S piškotki lahko podatke in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo glede na uporabnika. Piškotki nam omogočajo, kot že omenjeno, prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega prepoznavanja je uporabnikom olajšati uporabo naše spletne strani. Uporabnik spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ne potrebuje vnesti podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletne strani, ker to prevzame spletno mesto, piškotek pa je shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni izdelke, ki jih je stranka postavila v virtualno nakupovalno košarico prek piškotka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika in tako trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega je že nastavljene piškotke mogoče kadar koli izbrisati prek internetnega brskalnika ali drugih programskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. Je pa res, da če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, onemogoči nastavitev piškotkov v svojem internetnem brskalniku, morda ne bodo vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.
4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletno mesto ZazieWorld zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik ali samodejni robotski sistem obišče našo spletno stran. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnikov strežnika. Zbrani so lahko (1) uporabljene vrste brskalnika in različice, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja obiskovalec ali samodejni dostop, (3) spletna stran, s katere dostopa do naše spletne strani, (4) pod-domene s katerih se dostopa, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) IP naslov, (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) vsi drugi podobni podatki in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ZazieWorld ne ustvarja nobenih profilov o svojih obiskovalcih. Ti podatki so nujni za (1) pravilno dostavo vsebine naše spletne strani, (2) optimizacijo vsebine našega spletišča, (3) zagotavljanje dolgoročne sposobnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnih strani in (4) organom pregona zagotoviti informacije, ki so potrebne za kazenski pregon v primeru računalniškega napada. Zato ZazieWorld statistično analizira anonimno zbrane podatke in informacije, z namenom povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov našega podjetja in zagotavljanja optimalne ravni varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki datotek strežnika se shranijo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik.
5. Registracija na naši spletni strani

Obiskovalec naših spletnih strani se lahko tudi prijavi v naše spletno mesto. Kateri osebni podatki se pro temu posredujejo upravljavcu, se določi z ustreznim vhodnim obrazcem, uporabljenim za registracijo. Osebne podatke, ki jih vnese obiskovalec, upravljavec zbira in hrani izključno za notranjo uporabo in izključno za lastne namene.

Z prijavo se shrani tudi vaš trenutni IP-naslov, datum in čas registracije. Te podatke shranjujemo zaradi tega, ker je to edini način, da preprečimo zlorabo naših storitev in po potrebi omogočimo preiskavo storjenih kaznivih dejanj. Shranjevanje teh podatkov je nujno za našo zaščito. Te podatke nikoli ne posredujemo tretjim osebam, razen v primeru, ko je za to zakonom določena obveznost posredovanja ali če prenos služi kazenskemu pregonu.

Prijava v naše spletne strani je namenjena izboljšanju vsebin in storitev na našem spletišču. Prijavljene osebe lahko kadarkoli spremenijo svoje podatke ali jih v celoti izbrišejo iz podatkovne baze upravljavca.

Upravljavec se obveže, da bo na pisno zahtevo posameznika izročil podatke o tem, kateri osebni podatki se hranijo. Poleg tega, upravljavec na zahtevo ali navedbo posameznika, popravi ali izbriše osebne podatke, če ni zakonsko določenih obveznosti hrambe.
6. Naročanje na naše novice

Na spletni strani ZazieWorld se lahko naročite na naše e-novice. V ta namen obrazec ​​določa, kateri osebni podatki se dostavijo upravljavcu.

ZazieWorld svoje stranke občasno obvešča s pomočjo e-novic. Te novice lahko posameznik prejme le, če (1) ima veljaven e-poštni naslov in (2) se priglasi na prejemanje e-novic. Ob prijavi bo potrditveno sporočilo poslano na vaš e-poštni naslov.

Med prijavo na e-novice shranimo tudi vaš IP naslov, ki ga uporabljate v času registracije, ter datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je nujno zaradi morebitnih poznejših zlorab e-poštnega naslova posameznika.

Vaši osebni podatki, zbrani ob prijavi na e-novice, bodo uporabljeni le in samo za pošiljanje naših e-novičk. Vaših osebnih podatkov ne bomo delili s tretjo osebo. Naročilo lahko kadarkoli prekličete. Ustrezna povezava na preklic se nahaja v vsaki odposlani e-novički. Lahko se odjavite tudi neposredno na spletnih straneh, pomočjo e-pošte ali pa kako drugače sporočite upravljavcu svojo odločitev.
7. Sledenje (tracking)

Naše e-novičke vsebujejo tako imenovane "tracking pixels". To je miniaturna grafika, vdelana v naša e-poštna sporočila, ki so poslana v obliki HTML, ki omogoča beleženje in statistično analizo uspešnosti spletne komunikacije. Na podlagi vgrajenega sledilnega piksela lahko ZazieWorld vidi, kdaj in ali je posameznik prejel in odprl e-novičko.

Te podatke upravljavec shrani in analizira, zato da optimizira pošiljanje e-novic in da izboljša vsebino prihodnjih novic. Tako zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo izjavo o soglasju, izdano s postopkom dvojnega dovoljenja. Po preklicu bo upravljavec izbrisal te osebne podatke.
8. Možnost stika preko spletne strani

Spletno mesto ZazieWorld vsebuje kontaktni obrazec, ki omogoča elektronsko komunikacijo z nami. Če posameznik kontaktira upravljavca po elektronski pošti ali prek kontaktnega obrazca, se osebni podatki samodejno shranijo. Gre za osebne podatke, ki jih obiskovalci prostovoljno oddajo upravljavcu spletnih vsebin, za namene obdelave ali vzpostavitve stika z njimi. Ni prenosa teh osebnih podatkov na tretje osebe.
9. Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec spletnih strani ZazieWorld obdeluje in hrani osebne podatke obiskovalcev le za obdobje, ki je potrebno za dosego namena hrambe, ali kolikor to dovoli evropski zakonodajalec ali drugi zakonodajalci v zakonih ali drugih predpisih, kateri veljajo za upravljavca.

Če namen shranjevanja ni dosežen ali se izteče obdobje hrambe, ki ga je predpisal evropski zakonodajalec ali drug pristojni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi zahtevami.
10. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

    a) Pravica do potrditve

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se osebni podatki, ki zadevajo njega ali nje, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico, se lahko kadar koli obrne na upravljavca.

    b) Pravica do dostopa

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da od upravljavca pridobi brezplačne podatke o njegovih osebnih podatkih, ki se hranijo, in tudi kopijo teh podatkov. Poleg tega evropske direktive in predpisi posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, omogočajo dostop do naslednjih informacij:

        namen obdelave;
        kategorije zadevnih osebnih podatkov;
        prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti ali bodo razkriti, zlasti prejemniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
        kjer je mogoče, predvideno obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če ni mogoče, merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja;
        obstoj pravice, da od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali da ugovarja takšni obdelavi;
        obstoj pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
        kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vse razpoložljive informacije o njihovem viru;
        obstoj samodejnega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem iz člena 22 (1) in (4) GDPR in, vsaj v teh primerih, pomembnih informacij o vpleteni logiki, pa tudi o pomenu in predvidenih posledicah taka obdelava za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

    Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico pridobiti informacije o tem, ali se osebni podatki prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico biti obveščen o ustreznih zaščitnih ukrepih v zvezi s prenosom.

    Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izkoristiti to pravico dostopa, se lahko kadarkoli obrne na upravljavca.

    c) Pravica do popravka

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravke netočnih osebnih podatkov, ki zadevajo njega ali njo. Ob upoštevanju namenov obdelave ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do popolnih ali nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dopolnilno izjavo.

    Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti to pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na upravljavca.

     d) Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe)

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, po odobritvi evropskega zakonodajalca, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi izbris osebnih podatkov, ki ga zadevajo, in upravljavec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, če velja eden od naslednjih razlogov, ali če obdelava ni potrebna:

        Osebni podatki niso več potrebni glede na namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani.
        Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odvzame soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točko (a) člena 9 (2) GDPR in če ni druge pravne podlage za predelavo.
        Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in ni nobenih prevladujočih legitimnih razlogov za obdelavo ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
        Osebni podatki so bili nezakonito obdelani.
        Osebni podatki morajo biti izbrisani zaradi skladnosti s pravno obveznostjo iz zakonodaje Unije ali držav članic, veljavne za upravljavca.
        Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8 (1) GDPR.

    Če velja eden od zgoraj navedenih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi izbrisati osebne podatke, ki jih hrani ZazieWorld, se lahko kadarkoli obrne na nas. Zazie nemudoma zagotovi, da se zahtevani izbris izvede.

    Kadar je upravljavec dolžan v skladu s členom 17 (1) izbrisati osebne podatke, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja sprejme razumne ukrepe, ki jih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval (izbris s strani kakršnih koli povezav do ali kopiranje ali razmnoževanje teh osebnih podatkov, če obdelava ni potrebna). Zaposleni v ZazieWorld bodo v posameznih primerih uredili potrebne ukrepe.

    e) Pravica do omejitve obdelave

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo odobri evropski zakonodajalec, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave, kadar velja eno od naslednjega:

        Točnost osebnih podatkov izpodbija posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov.
        Obdelava je nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe.
        Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
        Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je nasprotoval obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR, dokler ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad tistimi, na katere se nanašajo osebni podatki.

    Če je eden od zgoraj omenjenih pogojev izpolnjen in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani ZazieWorld, se lahko kadarkoli obrne na upravljavca. Zaposleni v ZazieWorld bodo uredili omejitev obdelave.

     f) Pravica do prenosljivosti podatkov

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo je odobril evropski zakonodajalec, da te podatke brez ovire pošlje drugemu upravljavcu od upravljavca, ki so mu bili posredovani osebni podatki, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6 (1) GDPR ali točke (a) člena 9 (2) GDPR ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR, obdelava pa se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, dokler obdelava ni potrebna za izvajanje naloge, ki se opravlja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, dodeljenih upravljavcu.

    Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR pravico do osebnih podatkov neposredno od enega upravljavca do drugega, kadar je to tehnično izvedljivo in če tega ne stori, negativno vplivajo na pravice in svoboščine drugih.

    Za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli stopi v stik s ZazieWorld.

    g) Pravica do ugovora

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo odobri evropski zakonodajalec, da kadar koli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, in ki temeljijo na točki (e) ali (f) zaradi razlogov, ki se nanašajo na njegovo posebno situacijo. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

    ZazieWorld ne bo več obdeloval osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo prepričljive utemeljene razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ali za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

    Če ZazieWorld obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli nasprotovati obdelavi osebnih podatkov, ki zadevajo njega, za takšno trženje. To velja za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, ZazieWorld ne bo več obdeloval osebnih podatkov v te namene.

    Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da iz razlogov, povezanih s svojim posebnim položajem, ugovarja obdelavi osebnih podatkov, za znanstvene ali zgodovinske raziskave ali za statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki je bila opravljena iz razlogov javnega interesa.

    Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik s katerim koli zaposlenim v ZazieWorld. Poleg tega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v okviru uporabe storitev informacijske družbe in ne glede na Direktivo 2002/58 / ES svoboden, da uporabi svojo pravico do ugovora z avtomatiziranimi sredstvi z uporabo tehničnih specifikacij.

     h) Samodejno sprejemanje posameznih odločitev, vključno s profiliranjem

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo odobri evropski zakonodajalec, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki povzroči pravne učinke nanj ali ima podoben vpliv nanj, v primeru da odločba (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) ni dovoljeno z zakonodajo Unije ali držav članic, ki zadeva upravljavca in ki prav tako določa ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki, ali (3) ne temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

    Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ZazieWorld izvede ustrezne ukrepe za zaščito pravice in svoboščine posameznika, na katere se nanašajo osebni podatki.

    Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati pravice do avtomatskega posameznega odločanja, se lahko kadar koli obrne na Zazie.

    i) Pravica do umika soglasja o varstvu podatkov

    Vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, ki jo omogoča evropski zakonodajalec, da kadarkoli umakne soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.

    Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljaviti pravico do umika soglasja, se lahko kadarkoli obrne na Zazie.
11. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka

Upravljalec je na tej spletni strani integriral komponente podjetja Facebook. Facebook je družbeno omrežje.

Družbeno omrežje je prostor za družabna srečanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. družbeno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali internetni skupnosti omogoči posredovanje osebnih ali poslovnih informacij. Facebook uporabnikom družbenih omrežij omogoča, da ustvarijo zasebne profile, naložijo fotografije in komunicirajo prek prošenj za prijateljstvo.

Upravljavec družbe Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če oseba živi zunaj ZDA ali Kanade, je upravljavec družbe Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Z vsakim klicem na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, v katero je integrirana Facebook komponenta (Facebook vtičniki), je spletni brskalnik obiskovalca samodejno povabljen, da prek Facebook komponente prenese prikaz ustrezne Facebook komponente. Pregled vseh Facebook vtičnikov je dostopen pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med potekom tega tehničnega postopka se Facebook seznani s tem, katero posamezno podstran je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, istočasno prijavljen na Facebooku, Facebook ve za vsak klik obiskovalca naše spletne strani, in tudi za celotni čas njegovega bivanja na naši spletni strani. Te informacije se zbirajo prek Facebook komponente in so povezane z ustreznim Facebook računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne katerega od Facebook gumbov, integriranih v naše spletno mesto, npr. gumb "Všeč mi je" ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, doda komentar, Facebook pridobljene podatke ujema z osebnim uporabnikovim Facebook računom, in shranjuje te podatke.

Facebook preko Facebook komponente vedno dobi informacije o vašem obisku naših spletnih strani, kadar ste, v času obiska naše spletne strani istočasno prijavljeni v omrežje Facebook. To se zgodi ne glede na to, ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne Facebook komponento ali ne. Če takšen prenos informacij na omrežje Facebook ni zaželen, posameznik to lahko prepreči tako, da se odjavi s svojega Facebook računa, preden se odpravi na našo spletno stran.

Smernica o varstvu podatkov, ki jo je objavil Facebook in je na voljo na naslovu https://facebook.com/about/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Poleg tega je tam razloženo, katere možnosti nastavitve ponuja Facebook za zaščito zasebnosti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega so na voljo različne možnosti konfiguracije, ki omogočajo odpravo prenosa podatkov na Facebook.
12. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Na ZazieWorld je integrirana komponenta Google Analytics (s funkcijo anonimizatorja). Google Analytics je storitev spletne analitike. Spletna analitika je zbiranje in analiza podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Služba za spletno analizo med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega prihaja obiskovalec, katere podstrani so bile obiskane, ali kako pogosto in v kakšnem času si je podstrani ogledal. Spletna analitika se uporablja predvsem za optimizacijo spletnega mesta in za izvedbo analize stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljavec komponente Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irska.

Za spletno analitiko prek Google Analytics ZazieWorld uporablja aplikacijo "_gat. _AnonymizeIp". S to aplikacijo je Google anonimiziral IP naslov obiskovalca, ki dostopa do naših spletnih strani iz države članice Evropske unije ali druge države podpisnice Sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati promet na našem spletnem mestu. Google uporablja zbrane podatke in informacije, med drugim za oceno uporabe našega spletnega mesta in za zagotavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnosti na naših spletnih mestih, in za zagotavljanje drugih storitev v zvezi z uporabo našega spletnega mesta.

Google Analytics namesti piškotek v računalniški sistem obiskovalca. Opredelitev piškotkov je razložena zgoraj. Google je z nastavitvijo piškotka omogočil analizo uporabe naše spletne strani. Z vsakim dostopom na eno od posameznih strani ZazieWorld, v katero je vgrajena komponenta Google Analytics, bo internetni brskalnik v računalniku obiskovalca samodejno posredoval podatke prek komponente Google Analytics. Med tem tehničnim postopkom podjetje Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki med drugim služi Googlu, da razume izvor obiskovalcev in klikov.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so trajanje dostopa, lokacija, iz katere je bil opravljen dostop, in pogostost obiskov naše spletne strani. Z vsakim obiskom naše spletne strani ZazieWorld, se vaši osebni podatki posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane v tehničnem postopku, posreduje tretjim osebam.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov prek našega spletnega mesta s pomočjo ustrezne prilagoditve uporabljenega spletnega brskalnika in s tem trajno zavrne nastavitev piškotkov. Takšna prilagoditev brskalnika prepreči tudi, da bi Google Analytics nastavil piškotek v vaš računalnik. Poleg tega piškotke, ki jih je Google Analytics že nastavil, lahko kadarkoli sami odstranite iz svojega računalnika.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko nasprotuje zbiranju podatkov, ki jih provaja Google Analytics. V ta namen mora posameznik naložiti dodatek svojem brskalniku (pod povezavo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) in ga namestiti. Ta dodatek sporoča Google Analytics, da se podatki in informacije o obiskih spletnih strani ne smejo posredovati v Google Analytics. Če je sistem informacijske tehnologije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pozneje izbrisan, oblikovan ali na novo nameščen, mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, znova namestiti dodatke svojem brskalniku, da znova onemogoči Google Analytics.

Nadaljnje informacije in ustrezne Googlove določbe o varstvu podatkov so na voljo v https://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/ in pod http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics je dodatno pojasnjen v spodnji povezavi https://www.google.com/analytics/.
13. Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Instagrama

ZazieWorld ima vgrajeno komponento storitve Instagram. Instagram je storitev, ki je kvalificirana kot avdiovizualna platforma, ki uporabnikom omogoča skupno rabo fotografij in videoposnetkov ter delenje le teh v drugih družbenih omrežjih.

Družba, ki ponuja Instagram, je Facebook Ireland Ltd., Trg Grand Canal 4, Harbor Grand Canal, Dublin 2 Irska.

Z vsakim dostopom na eno od posameznih strani tega spletnega mesta, na katero je vgrajena komponenta Instagrama (gumb Insta), internetni brskalnik na obiskovalčevem računalniku samodejno prikliče prenos prikaza ustrezne komponente Instagrama. Med tem tehničnim postopkom Instagram izve, katero podstran ZazieWorld je obiskal posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če je obiskovalec istočasno prijavljen v Instagram, ta izve za vsak njegov dostop do naših podstrani in za celotno trajanje obiska. Te informacije se zbirajo prek komponente Instagram in so povezane z ustreznim Instagram računom posameznika. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, klikne katerega od Insta-gumbov, integriranih na ZazieWorld-u, Instagram te podatke ujema z osebnim računom posameznika in jih shranjuje.

Instagram prejema podatke o vašem obisku, če ste v času obiska prijavljeni v svoj Instagram profil. To poteka ne glede na to, ali obiskovalec klikne na kateri integrirani Insta-gumb ali ne. Če tak prenos podatkov na Instagram za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega računa na Instagramu pred vpoklicom na naše spletno mesto.

Nadaljnje informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov Instagrama lahko najdete na https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.
14. Določbe o varstvu podatkov in uporabi Pinterest-a

Na ZazieWorld so integrirane komponente Pinterest. Pinterest je tako imenovano družbeno omrežje. Družbeno omrežje je spletna skupnost, ki uporabnikom omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. družbeno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali kot platforma za posredovanje osebnih informacij in/ali informacij, povezanih s podjetjem. Pinterest uporabnikom družbenega omrežja omogoča, med drugim, objavljanje zbirk slik in posameznih slik ter opisov na virtualnih ploščicah (tako imenovani zatiči), ki jih lahko nato delijo tudi drugi uporabniki (tako imenovani ponovni zatiči).

Podjetje, ki upravlja s Pinterest-om je podjetje Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. nadstropje, ulica Fenian, Dublin 2, Irska.

Z vsakim dostopom do ene od posameznih strani ZazieWorld, na katero je postavljena komponenta Pinterest (vtičnik Pinterest), internetni brskalnik na računalniku obiskovalca samodejno povabi, da prek ustrezne komponente Pinterest naloži zaslon ustrezne komponente Pinterest. Dodatne informacije o Pinterestu so na voljo na https://pinterest.com/. Med tem postopkom Pinterest pridobi znanje o tem, katere podstrani obiskujete.

Če je obiskovalec prijavljen v svoj Pinterest profil, Pinterest z vsakim dostopom na našo spletno stran izve katere podstrani ste obiskali in kako dolgo je trajal vaš obisk. Te informacije se zbirajo prek komponente Pinterest in so povezane z ustreznim Pinterest računom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če obiskovalec klikne na enega od Pinterest gumbov, integriranega na našem spletnem mestu, potem Pinterest pridobljene podatke dodeli vašem osebnem Pinterest uporabniškem računu in jih tudi shrani.

Pinterest prejema informacije preko komponente Pinterest, pod pogojem, da je obiskovalec prijavljen na Pinterestu v času obiska naših spletnih strani. To poteka ne glede na to, ali obiskovalec klikne na komponento Pinterest ali ne. Če tak prenos podatkov obiskovalcu ni zaželen, lahko to prepreči tako, da se odjavi s svojega Pinterest računa pred obiskom naših spletnih strani.

Smernice za varstvo podatkov, ki jih je objavil Pinterest so na voljo na https://about.pinterest.com/privacy-policy. Smernice vsebujejo informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov iz njihove strani.
15. Način plačila: Določbe o varstvu podatkov in o uporabi PayPal kot plačilnega sredstva

ZazieWorld ima vgrajene komponente PayPala. PayPal je spletni ponudnik plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo prek tako imenovanih računov PayPal, ki predstavljajo virtualne zasebne ali poslovne račune. PayPal lahko obdeluje tudi virtualna plačila s kreditnimi karticami, kadar uporabnik nima računa PayPal. Račun PayPal se upravlja prek e-poštnega naslova, zato klasičnih številk računov ni. PayPal omogoča sprožitev spletnih plačil tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal sprejema tudi funkcije skrbnika in ponuja storitve zaščite kupca.

Evropsko operativno podjetje PayPal je PayPal (Evropa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, med postopkom naročanja v spletni trgovini izbere "PayPal" kot možnost plačila, podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno posredujemo PayPal. Z izbiro te možnosti plačila posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, soglaša s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

Osebni podatki, ki se posredujejo PayPalu, so običajno ime, priimek, naslov, e-poštni naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, potrebni za obdelavo plačil. Obdelava prodajne pogodbe zahteva tudi nekatere osebne podatke, ki so povezani z dotičnim naročilom (znesek nakupa, strošek poštnine).

Posredovanje podatkov je namenjeno obdelavi plačil in preprečevanju goljufij. Upravljavec bo osebne podatke prenesel na PayPal. Osebne podatke, ki si jih izmenjaTA PayPal in ZazieWorld, bo PayPal posredoval kreditnim agencijam. Ta prenos je namenjen preverjanju identitete in kreditne sposobnosti.

PayPal bo po potrebi osebne podatke posredoval podružnicam in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali za obdelavo podatkov v naročilu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli prekliče soglasje za ravnanje z osebnimi podatki s PayPala. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabljati ali posredovati v skladu s obdelavo plačil.

Veljavne določbe PayPal o varstvu osebnih podatkov najdete na https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.
16. Pravna podlaga za obdelavo

Člen. 6 (1) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) služi kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je to na primer, kadar so postopki obdelave potrebni za dobavo blaga ali za opravljanje katere koli druge storitve, je obdelava na podlagi člena 6 (1) lit. b GDPR. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Ali je za naše podjetje zakonska obveznost, po kateri se zahteva obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na čl. 6 (1) lit. c GDPR. V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v našem podjetju poškodoval in bi njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge vitalne podatke morali posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na čl. 6 (1) lit. d GDPR. Končno lahko postopki obdelave temeljijo na členu 6 (1). f GDPR. Ta pravna podlaga se uporablja za postopke obdelave, ki niso zajeti v nobenem od zgoraj omenjenih pravnih razlogov, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, ki jih zasleduje naše podjetje ali tretja oseba, razen če takšni interesi prevladajo nad interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahteva varstvo osebnih podatkov. Takšni postopki obdelave so še posebej dovoljeni, ker jih je izrecno omenil evropski zakonodajalec. Menil je, da je mogoče domnevati upravičen interes, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odjemalec upravljavca (uvodna izjava 47, kazen 2 GDPR).
17. Upravičeni interesi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

Kadar obdelava osebnih podatkov temelji na lit. členu 6 (1). f GDPR je naš legitimni interes, da poslujemo v dobrobit vseh zaposlenih.
18. Obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni

Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hrambe osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po preteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, dokler niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali za začetek pogodbe.

19. zagotavljanje osebnih podatkov kot zakonska ali pogodbena zahteva; Zahteva, potrebna za sklenitev pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da posreduje osebne podatke; možne posledice, če takšni podatki niso bili predloženi

Pojasnjujemo, da je posredovanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. Davčni predpisi) ali pa lahko izhajajo tudi iz pogodbenih določb (npr. Informacij o pogodbenem partnerju). Včasih je morda treba skleniti pogodbo, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je na primer dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njim podpiše pogodbo. Neupoštevanje osebnih podatkov bi imelo za posledico, da pogodbe z osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, ni bilo mogoče skleniti. Preden osebne podatke posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se mora posameznik obrniti na katerega koli zaposlenega. Zaposleni posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, pojasni, ali je za sklenitev pogodbe potrebno posredovanje osebnih podatkov ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in posledice neuvedbe osebnih podatkov podatkov.
20. Obstoj avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

To politiko zasebnosti je ustvaril generator politik zasebnosti DGD - vaš zunanji DPO, ki je bil razvit v sodelovanju z nemškimi odvetniki WILDE BEUGER SOLMECKE iz Kölna.